Quen somos?

A Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración (AECPA) (Asociación Española de Ciencia Política e da Administración) foi fundada en 1993 acorde coa implantación e desenvolvemento dos estudios de Ciencia Política en España.

A AECPA ten como fins fundamentais promover o desenvolvemento da Ciencia Política e da Ciencia da Administración, fomentar as súas investigacións e impulsar a cooperación científica e profesional entre investigadores/as, profesorado e especialistas da materia, desde un compromiso coa democracia e os dereitos humanos. Así mesmo, é obxecto da Asociación divulgar as actividades científico-políticas españolas no estranxeiro e manter relacións con outras entidades de fins similares de carácter nacional ou internacional.

Coa devandita finalidade creamos esta web, que pretende dar a coñecer as actividades concretas da Asociación e o seu funcionamento, recoller a información sobre os congresos que organiza, así como ofrecer algunhas ligazóns útiles que a Ciencia Política dispón en Internet.