V. titulua.- Erakundearen baliabideak

27. artikulua.

Erakundeak honako baliabide hauek ditu bere helburu sozialak erdiesteko:

1.- Kideek urteko ordaintzen dituzten kuotak, Zuzendaritza Batzordeak ezarritakoaren arabera.

2.- Erakundeak jaso ditzakeen diru-laguntzak, dohainak, herentziak eta ondarea.

3.- Erakundeari dagozkion produktu eta errentak.

4.- Erakundeari eskatzen zaizkion ikerketen truke jasotzen dituen zenbatekoak, ikerketaren arduradunei dagozkien ordainsariak kendu ondoren.

28. artikulua.

Aldian-aldian, Erakundearen kontuen egoeraren berri emango zaie agintari eskudunei, eta aurrekontua helaraziko zaie, Batzar Nagusiak hura onartu ondoren. Urtean behin kideei bidaliko zaizkie Erakundearen intranetaren bitartez.