Xedapen

AZKEN XEDAPENA:

Batzar Nagusiaren onespena behar da Estatutuetan edozein aldaketa egiteko; aldaketak Erakundeen Erregistro Orokorrean (edo ezartzen den antzekoan) oniritzia eman eta hurrengo egunean sartuko dira indarrean.

XEDAPEN GEHIGARRIA:

Horregatik guztiagatik, AECPA Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan ezarritako araubide juridikoari jarraikiz sortu da. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN Erakundeen Erregistro Nazionalean inskribatuta dago, 1. Taldean, 1. Atalean, 117653 Zenbaki Nazionalarekin. Nortasun juridiko propio eta independentea du, eta indarrean dagoen araubide juridikoak jarduteko gaitasun juridikoa ematen dio, bai substantiboa bai prozesala, bere helburuak betetzeko eta bere interesak kudeatzeko, eta Erakundearen helburuekin eta funtzionamenduarekin lotura duten ekintza eta kontratu guztien arabera sortzen diren eskubide eta betebehar guztien titularra izan daiteke. Hortaz, ESTATUTU hauetan aurreikusitakoa eta unean-unean indarrean dauden xedapenetan ezarritakoa kontuan hartuz, edozein motatako ondasunak erosi, izan, zergapetu, besterendu eta erabil ditzake, egokitzat jotzen dituen prozedurak sustatu eta haiei jarrai diezaieke, eta dagozkion eskubide eta ekintzak gauza ditzake kasu bakoitzean dagokion administrazio- edo jurisdikzio-organoaren aurrean.